ગણેશજીનાં બે લગ્ન કેમ થયાં, તેની પૌરાણિક કથા શું છે

ગણેશજીનાં બે લગ્ન કેમ થયાં, તેની પૌરાણિક કથા શું છે

પૌરાણિક કથાયન આજે બુધવાર છે અને આજે અમે તમારા માટે ગણેશની પુરાણકથા લાવ્યા છીએ. તમે આ વાર્તા પહેલા સાંભળી હશે, પરંતુ જેઓ જાણતા નથી, અમે તેમને જણાવી રહ્યા છીએ કે ગણેશજીએ બે લગ્ન કેમ કર્યા હતાં.

આજે બુધવાર છે અને આજે અમે તમારા માટે ગણેશની દંતકથા લાવ્યા છીએ. તમે આ વાર્તા પહેલા સાંભળી હશે, પરંતુ જેઓ જાણતા નથી, અમે તેમને જણાવી રહ્યા છીએ કે ગણેશજીએ બે લગ્ન કેમ કર્યા હતાં. ચાલો આ વાર્તા વાંચીએ.

દંતકથા અનુસાર ગણેશ તેમના શરીર વિશે ખૂબ જ અસ્વસ્થ રહેતો હતો. એકવાર, ગણેશજીને જોઈને તુલસી મોહિત થઈ ગઈ. તેણે ગણેશ સાથે લગ્ન કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો. પરંતુ ગણેશજીએ લગ્નનો ઇનકાર કરી દીધો. આ સાંભળીને તુલસી જી ગુસ્સે થયા. તેણે ગણેશને શાપ આપ્યો કે તેના બે લગ્ન થશે. આ કારણે ગણેશજીના બે લગ્ન થયાં.

ગણેશજીના શારીરિક પોતને કારણે તેમના લગ્નમાં વિલંબ થયો હતો. આનાથી તે ગુસ્સે થયો. તેઓએ દેવતાઓનાં લગ્નમાં વિક્ષેપ પાડવાનું શરૂ કર્યું. બધા દેવતાઓ તેનાથી નારાજ હતા. પછી બધા દેવતાઓ બ્રહ્માજી પાસે ગયા અને તેમની મુશ્કેલીઓ જણાવી. બ્રહ્મા જીએ તેની મનસા દીકરીઓને રિદ્ધિ અને સિદ્ધિ નામના ગણેશ પાસે મોકલ્યા. બંનેએ ગણેશજીને સમજાવવાનું શરૂ કર્યું. જ્યારે કોઈ દેવતાના લગ્નની વાત આવે છે, ત્યારે તે ગણેશનું ધ્યાન ભંગ કરે છે. આવી સ્થિતિમાં દેવતાઓના લગ્ન શાંતિથી થવા લાગ્યા.

પછી એક દિવસ બ્રહ્મા જીએ ગણેશની સામે રિદ્ધિ-સિદ્ધિ સાથે લગ્ન કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો. આ પ્રસ્તાવ ગણેશ દ્વારા સ્વીકારવામાં આવ્યો હતો અને તે પછી ગણેશે રિદ્ધિ અને સિદ્ધિ સાથે લગ્ન કર્યા હતા.

pranshu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *