ગુજરાતની આ સોડા શોપ કંપની તમને બિઝનેસ કરવા માટે આજીવન રોયલ્ટી વગર આપી રહી છે ફ્રેન્ચાઇઝી

ગુજરાતની આ સોડા શોપ કંપની તમને બિઝનેસ કરવા માટે આજીવન રોયલ્ટી વગર આપી રહી છે ફ્રેન્ચાઇઝી

હાલના સમયમાં ચાલી વૈશ્વિક મંદી ને ધ્યાનમાં લેતા કોઈપણ નવો બિઝનેસ શરૂ કરવો અત્યંત મુશ્કેલ ભર્યું છે. કોઈપણ નાનો બિઝનેસ શરૂ કરવા માટે પણ ઓછામાં ઓછું ૫ થી ૧૦ લાખનું રોકાણ થઈ શકે છે. બિઝનેસ શરૂ કર્યા પછી પણ સફળતા મળશે કે નહીં તે નક્કી હોતું નથી. તો હવે વિચાર આવશે કે એવો ક્યો બિઝનેસ કરવો જેમાં ખુબ ઓછા રોકાણમાં વધુમાં વધુ વળતર મેળવી શકાય.

કોઈપણ કંપની ફ્રેંચાઈઝી આપે છે ત્યારે મોટી એવી રકમ વસુલ કરે છે તથા બિઝનેસ શરૂ કરવાનો તમામ ખર્ચ પણ ફ્રેંચાઈઝી લેનાર વ્યક્તિએ ખર્ચ કરવાનો રહે છે. મતલબ કે કોઈપણ કંપનીની ફ્રેંચાઈઝી શરૂ કરવા માટે અંદાજે ઓછામાં ઓછા ૧૦ લાખનો ખર્ચ આવી શકે છે.

ગુજરાતની એક કંપની એક પણ રૂપિયો રોયલ્ટીનો લીધા વગર ફ્રેંચાઈઝી આપી રહી છે અને બિઝનેસ શરૂ કરવામાં સહાય કરી રહી છે. ખાસ વાત એ છે કે આ કંપની દ્વારા આજીવન કોઈ રોયલ્ટી લેવામાં આવતી નથી. આ બિઝનેસમાં તમે ઓછામાં ઓછા રોકાણથી દર મહિને અંદાજે ૫૦ હજાર થી ૧ લાખ જેવુ કમાઈ શકો છો. જુનાગઢ અને વડોદરામાં આવેલી સોડા ફાઉન્ટેન મશીન બનાવતી કંપની J.P. Sodawala તમને સોડા શોપ નો બિજનેસ શરૂ કરવામાં મદદ કરી રહી છે.

સોડા શોપ બનાવી આપતી અન્ય કંપનીઑ ફ્રેંચાઈઝી માટે ૧૦ લાખ જેવી રકમ લે છે. ઉપરાત ફ્રેંચાઈઝી આપ્યા બાદ પણ અન્ય કંપનીઑ જ્યાં સુધી બિઝનેસ ચાલે ત્યાં સુધી વેપારીના નફાનો ૨૫% હિસ્સો કંપની પાસેથી લેવી પડતી પ્રોડક્ટમાં જતો રહે છે. સોડા શોપની ફ્રેંચાઈઝી લેનાર વેપારીએ સોડા શોપમાં વાપરવામાં આવતી તમામ પ્રોડક્ટ રોયલ્ટી સ્વરૂપમાં કંપની પાસેથી લેવી પડતી હોય છે. મતલબ કે ફ્રેંચાઈઝી લેનાર વ્યક્તિના હિસ્સામાં આટલું મોટું રોકાણ અને મહેનત કરવા કરવા છતાં પણ ૭૫% જ નફો આવે છે. જ્યારે આ કંપની દ્વારા આજીવન કોઈ રોયલ્ટીનો ચાર્જ લેવામાં આવતો નથી.

જેથી વેપારીને પોતાની મહેનતનુ પૂરું વળતર મેળવી શકે છે. કંપની દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલા ઘણા સોડા શોપ માંથી લોકો અત્યારે દર મહિને અંદાજે ૫૦ હજાર થી ૧ લાખ જેવી આવક મેળવી રહ્યા છે. સોડા શોપ ઉપરાંત કંપની ફ્લેવર્સ (એસેન્સ)નું પણ વેચાણ કરે છે.

કંપની વિશે જાણવા માટે તેમની વેબસાઇટ www.shreejisodafountain.com પર વધુ વિગત મેળવી શકાય છે. તે સિવાય વધુ માહિતી માટે અમારા ફેસબુક પેજ JP Sodawala ની પણ મુલાકાત લઈ શકો છો.

સોડા શોપની પૂછપરછ માટે મોબાઇલ નંબર – ૯૩૭૭૭૧૧૫૦૦ / ૯૪૨૭૨૪૨૫૬૨

pranshu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *