પાવર ગયો તો બાળકોએ આ કર્યું મહાન કાર્ય તે પણ માત્ર 5 દિવસમા, તે કાર્ય માટે લોકો કરે છે સલામ…

પાવર ગયો તો બાળકોએ આ કર્યું મહાન કાર્ય તે પણ માત્ર 5 દિવસમા, તે કાર્ય માટે લોકો કરે છે સલામ…

જો હૃદયમાં કંઇક કરવાની ઉત્કટ હોય, તો કંઇ કરી શકાતું નથી અને મહારાષ્ટ્રના બીડ જિલ્લાની સરકારી શાળાના કેટલાક બાળકોએ આ સત્યને સાચું બતાવ્યું છે. બીડ જિલ્લાના કુર્લા ગામે આવેલી જીલ્લા પરિષદની શાળાએ વીજળીનું બિલ ભર્યું ન હતું,

જેના કારણે વીજળી વિભાગે શાળાનું જોડાણ કાપી નાખ્યું હતું. વીજળીનું બિલ 25 હજાર પર આવ્યું હતું, જે જિલ્લા પરિષદની સ્કૂલ દ્વારા ભરવામાં આવ્યું નથી. શાળાના વીજળીકરણ થાય ત્યારે સાતમા ધોરણના કેટલાક બાળકોએ કરેલા પરાક્રમો વિશે જાણ્યા પછી તમને ચોક્કસ ગર્વની અનુભૂતિ થશે, અને તેઓ તેમને બિરદાવવાથી રોકી શકશે નહીં.

તે 5 દિવસમાં કરવામાં આવ્યું હતું

ખરેખર, સાતમા વર્ગના કેટલાક બાળકોએ માત્ર પાંચ દિવસમાં મીની પવનચક્કી બનાવી. તેમના દ્વારા બનાવેલી આ મીની મિલ સાથે, આખી શાળા ફરી એકવાર પ્રકાશિત થઈ છે. જો કે, બાળકો આ મિલ એકલા બનાવતા નહોતા. આ કાર્યમાં વિજ્ઞાન ના શિક્ષક ભાઈ સાહેબ રાણેએ તેમને મદદ કરી. અધ્યાપકે જણાવ્યું હતું કે તેમાં સોલર યુનિટ સ્થાપિત થયેલ છે, જેના કારણે 500 વોટ વીજળીનું ઉત્પાદન થઈ રહ્યું છે. લગભગ 5 હજારના ખર્ચે બનાવવામાં આવી છે.

બાળકોને વાંચતી વખતે વિચાર આવ્યો

ભાઈ સાહેબ રાણેએ જણાવ્યું કે એક થી સાતમાનાં બાળકો શાળામાં ભણવા આવે છે. આ શાળામાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા લગભગ 188 છે. રાણે કહ્યું કે એકવાર જ્યારે તે આઠમા ધોરણના બાળકોને પવનચક્કી અને તેના દ્વારા ઉત્પન્ન થતી ઉર્જા વિશે કહેતો હતો, આ સમય દરમિયાન, કેટલાક વિદ્યાર્થીઓએ તેમને પૂછ્યું કે તેણે તેનો ઉપયોગ શાખામાં કેમ ન કરવો. આ રીતે આ વિચાર આવ્યા પછી, બાળકોએ તેના પર કામ કરવાનું શરૂ કર્યું અને માત્ર થોડા દિવસોમાં, ફરી એકવાર તેમની શાળાને તેજસ્વી બનાવી.

pranshu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *