ગરુડ પુરાણ અનુસાર જે લોકો આવા કામ કરે છે તેમને આગલા જન્મમાં સ્ત્રી બનવું પડે છે

ગરુડ પુરાણ અનુસાર જે લોકો આવા કામ કરે છે તેમને આગલા જન્મમાં સ્ત્રી બનવું પડે છે

તમામ 18 પુરાણોમાં ગરુડ પુરાણનું અલગ મહત્વ છે. જેમાં જન્મ-મરણથી લઈને આગલા જન્મ સુધીની વાત કહેવામાં આવી છે. ગુરુ પુરાણ અનુસાર, મૃત્યુ પછી, વ્યક્તિને તેના કર્મ અનુસાર આગલો જન્મ મળે છે. કેટલાક કર્મ એવા હોય છે કે જે કર્યા પછી સ્ત્રીનો આગલો જન્મ થાય છે. આવો જાણીએ ગરુડ પુરાણ આ વિશે શું કહે છે.

આગામી જન્મમાં સ્ત્રી હશે

ગુરુડ પુરાણ અનુસાર, જ્યારે આત્મા નવો જન્મ લે છે, પછી તે સ્ત્રી હોય કે પુરુષ, આત્માએ તે મુજબ કાર્ય કરવું જોઈએ. શરીર દ્વારા કર્મ કરવાથી જ આત્મા તેના જન્મના હેતુને સાર્થક કે અર્થહીન બનાવી શકે છે. સત્કર્મ કરવાથી આત્મા મુક્તિ તરફ જઈ શકે છે. બીજી બાજુ, ખરાબ કર્મ ભવિષ્યમાં તમારી પરિસ્થિતિને સુધારી શકે છે.

જો કોઈ પુરૂષ સ્ત્રીની જેમ વર્તે છે અથવા તેના સ્વભાવમાં સ્ત્રીઓની આદતો લાવે છે અથવા તે જ કામ કરવા માંગે છે જે સ્ત્રીએ કરવું જોઈએ, તો આવા પુરુષોની આત્મા આગામી જન્મમાં સ્ત્રીનું શરીર લે છે. તેવી જ રીતે, જો કોઈ વ્યક્તિ પ્રાણીની જેમ વર્તે છે અને તે જ વસ્તુઓનું સેવન કરે છે જે પ્રાણીઓ કરે છે. તેથી આવા લોકોને પ્રાણીનો આગલો જન્મ પણ મળે છે.

ગરુડ પુરાણમાં કહેવાયું છે કે મૃત્યુ સમયે માણસ જે રીતે જોડાયેલો હોય છે, તેના પર તેનો આગામી જન્મ પણ નિર્ભર છે. જો કોઈ વ્યક્તિ અંતિમ ક્ષણોમાં સ્ત્રીને યાદ કરીને શરીર છોડી દે છે, તો તેનો આગામી જન્મ સ્ત્રીનો છે. બીજી તરફ, જો કોઈ વ્યક્તિ મરતી વખતે ભગવાનનું નામ લે છે, તો તે મોક્ષ તરફ આગળ વધે છે. આ રીતે મૃત્યુની છેલ્લી ક્ષણ આગામી જન્મ નક્કી કરે છે, તેથી કહેવાય છે કે અંતિમ ક્ષણે ભગવાનનું નામ લેવું જોઈએ.

pranshu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *