એક રૂપિયાની નોટ નાં બદલામાં મળી રહ્યા છે ૪૫ હજાર રૂપિયા, જાણો કઈ રીતે તમે પણ કમાઇ શકોછો હજારો રૂપિયા

એક રૂપિયાની નોટ નાં બદલામાં મળી રહ્યા છે ૪૫ હજાર રૂપિયા, જાણો કઈ રીતે તમે પણ કમાઇ શકોછો હજારો રૂપિયા

કોરોના નાં કારણે કેટલાક લોકોની નોકરી ચાલી ગઈ છે. એવામાં ઘણા લોકો એવા છે જે થોડા સમયમાં વધારે પૈસા કમાવાની રીત શોધી રહ્યા છે. આમ તો પૈસા કમાવવા માટે કોઈ શોર્ટકટ હોતો નથી. તમારી મહેનત નાં આધારે તમે પૈસા કમાઇ શકો છો. જો કે કેટલીક વિશેષ વસ્તુઓ જરૂરી હોય છે. જે તમને ઓછા સમયમાં અમીર બનાવી શકે છે. ઉદાહરણ માટે એક રૂપિયાની નોટ પણ તમને પૈસાદાર બનાવી શકે છે.તમને આ વાત સાંભળીને થોડું અજીબ લાગી રહ્યું હશે કે, એક રૂપિયાની નોટ કઈ રીતે પૈસા માં વધારો કરી શકે છે. પરંતુ આ વાત સાચી છે. હકીકતમાં કોઈન બજાર નામની વેબસાઇટ પર એક રૂપિયાની નોટ પૂરા ૪૫ હજાર રૂપિયામાં વેચાઈ રહી છે. જોકે આ નોટ નાં  બદલામાં તમને પૈસા ત્યારે જ મળે છે જ્યારે તમારી નોટ કેટલીક ખાસ શરતો પર ખરી ઉતરે.

મહત્વની વાત એ છે કે, સરકારે એક રૂપિયાની નોટ છાપવાનું બંધ કરી દીધું છે. હવે એ માર્કેટમાં મળી રહી નથી. એવામાં જો તમારી પાસે કોઈ જૂની એક રૂપિયાની નોટ સારી હાલતમાં પડેલી હોય અને તે વેબસાઇટ પર વેચીને તમે પુરા ૪૫ હજાર રૂપિયા કમાઇ શકો છો.એક રૂપિયાની દુલ્ભ નોટ ૪૫ હજાર રૂપિયામાં વેચવા માટે કેટલીક શરતો છે. જો તમારી એક રૂપિયાની નોટ પર ૧૯૫૭ નાં વિત મંત્રાલયમાં પ્રિન્સીપલ સેકેટરી રહેલ એચ એમ પટેલ નાં હસ્તાક્ષર હોવા અનિવાર્ય છે. આ ઉપરાંત તમારી જુની નોટ પર સિરિયલ નંબર  ૧૨૬૩૪૫ પણ હોવા જોઈએ. જો તમારી પાસે આ નિયમો નાં અનુરૂપ એક રૂપિયાની નોટ હોય તો તમે તેને કોઈન બજાર નામની વેબસાઈટ પર વેચી શકો છો. એક રૂપિયા ની નોટ નાં બદલામાં ૪૫ હજાર રૂપિયા સુધી મેળવી શકો છો.

તો રાહ શાની જોઈ રહ્યા છો. આજે તમારી જૂની નોટની શોધ કરી અને રૂપિયાની નોટ શોધવાનું શરૂ કરી દો. જો તમારી પાસે એક રૂપિયાની નોટ એક થી વધારે હોય તો તમે વધારે મોટી રકમ કમાઇ શકોછો. આશા રાખીએ છીએ કે, આ જાણકારી તમને પસંદ આવશે.કોરોના કાળમાં તો લોકોનો ધંધો ચાલી રહ્યો નથી ઉપરથી જો કોઈ બીમારી આવી જાય અને હોસ્પિટલનો લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ આવી જાય છે. એમાં તમારી કિસ્મતથી તમારી પાસે એક રૂપિયાની નોટ પડી હોય તો આ મુશ્કેલ સમયમાં થોડા રૂપિયા કમાઇ શકો છો. આ મુશ્કેલ સમય માં કેટલાક હજાર રૂપિયા કમાવા પણ લાખો રૂપિયા કમાવા સમાન છે.

pranshu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *