શું તમે અનુગિતા શ્રી કૃષ્ણના ઉપદેશ વિશે જાણો છો, વાંચો

શું તમે અનુગિતા શ્રી કૃષ્ણના ઉપદેશ વિશે જાણો છો, વાંચો

આપણે બધાએ અનુગીતા ભગવદ્ ગીતા વિશે સાંભળ્યું જ હશે. પરંતુ તમે ક્યારેય અનુ ગીતા વિશે સાંભળ્યું છે? તમારામાંથી ઘણા લોકો તેના વિશે સાંભળ્યું હશે. શ્રી કૃષ્ણના ત્રીજા ગુરુ ઘોર અંગિરાસ હતા અને તેઓ જ શ્રી કૃષ્ણને ઉપદેશ આપતા હતા.

Advertisement

અનુગીતા: આપણે બધાએ ભગવદ્ ગીતા વિશે સાંભળ્યું જ હશે. પરંતુ તમે ક્યારેય અનુ ગીતા વિશે સાંભળ્યું છે? તમારામાંથી ઘણા લોકો તેના વિશે સાંભળ્યું હશે. પરંતુ જો તમને અનુગીતા વિશે ખબર નથી, તો અહીં અમે તમને આ ગીતા વિશે જણાવી રહ્યા છીએ. એવું કહેવામાં આવે છે કે શ્રી કૃષ્ણના ત્રીજા ગુરુ ઘોર અંગિરાસ હતા અને તેમણે શ્રી કૃષ્ણને ઉપદેશ આપ્યો હતો.

ચાંદોગ્ય ઉપનિષદ અનુસાર, કૃષ્ણજીએ તેમના ગુરુ ગોર અંગિરાસ પાસેથી જ જ્ઞાન મેળવ્યું હતું, જેના પછી ફરી કશું જાણી શકાયું નથી. શ્રી કૃષ્ણએ કુરુક્ષેત્રમાં અર્જુનને આ ઉપદેશ આપ્યો હતો. તે ગીતા તરીકે પ્રખ્યાત થઈ. પરંતુ શ્રી કૃષ્ણે અર્જુનને ગીતા સિવાય બીજા ઘણા ઉપદેશ આપ્યા. આને અનુ ગીતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

અનુગિતાનું જ્ Sriાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા પાંડવોને આપવામાં આવ્યું હતું જ્યારે તેઓ યુદ્ધમાં જીત્યા હતા. આવા કિસ્સામાં, અનુગીતા એ જ જ્ઞાન છે જે યુદ્ધ જીત્યા પછી હસ્તિનાપુરના શાસન દરમિયાન આપવામાં આવ્યું હતું. તે એક પ્રાચીન સંસ્કૃત પુસ્તક છે. તે મહાભારતનો પણ એક ભાગ છે. અનુગીતાનો શાબ્દિક અર્થ ગીતાના પરિશિષ્ટ તરીકે ગીતાનો અનુનો અર્થ છે.

એવું માનવામાં આવે છે કે ગીતામાં જે પ્રશ્નો, સંદેશાઓ અને વસ્તુઓ ચૂકી હતી તે અનુગીતામાં જોઇ શકાય છે. આ ગીતા વૈશંપાયનજી જન્મેજય કહે છે. તેમને અર્જુન અને શ્રી કૃષ્ણનું શ્રવણ યાદ આવ્યું. તેમાં મહાભારતના ઘણા વિવાદો અને સંવાદોનો ઉલ્લેખ છે.

અનુગિતાને માત્ર એક સંવાદ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જે અર્જુન અને શ્રી કૃષ્ણ વચ્ચે થયો હતો, પણ શ્રી કૃષ્ણ વાસુદેવને મહાભારતની ઘટના અને ઘટનાઓ જણાવી રહ્યા છે. આ ગીતામાં માત્ર ઉપદેશ જ નથી, પણ વધારે છે.

Advertisement

pranshu

Leave a Reply

Your email address will not be published.