હનુમાન જી બધા દુઃખ દૂર કરશે, સંકટોમોચનનાં આ સ્તૃતિ વાંચો

હનુમાન જી બધા દુઃખ દૂર કરશે, સંકટોમોચનનાં આ સ્તૃતિ વાંચો

સંકટ મોચન સ્તુતિ મંગળવાર છે અને આ દિવસે ભગવાન હનુમાનની પૂજા કરવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે જો મંગળવારે બજરંગબલીની પૂજા કરવામાં આવે તો વ્યક્તિના જીવનની બધી મુશ્કેલીઓ દૂર થઈ જાય છે. આ દિવસે હનુમાનજીની ઉપાસના ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે.

આ દિવસે ભગવાન હનુમાનની પૂજા કરવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે જો મંગળવારે બજરંગબલીની પૂજા કરવામાં આવે તો વ્યક્તિના જીવનની બધી મુશ્કેલીઓ દૂર થઈ જાય છે. આ દિવસે હનુમાનજીની ઉપાસના ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. ઘણા લોકો હનુમાન જીને પહેલા યાદ કરે છે જ્યારે તેઓ કોઈપણ પ્રકારના સંકટમાં હોય છે. એવું માનવામાં આવે છે કે સંકટોમોચન જ્યારે પણ તેમના કોઈપણ ભક્તોને મુશ્કેલીમાં જુએ છે, ત્યારે તે જાતે કોઈક રૂપમાં આવે છે અને તેના ભક્તોની મુશ્કેલી લે છે. એવું કહેવામાં આવે છે કે હનુમાનજીની પૂજા કરતી વખતે આરતી અને ચાળીસાનું પાઠ કરવું જોઈએ. આ સાથે સંકટ મોચનનું પાઠ પણ કરવું જોઈએ.

જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ, મંગળવારે સવારે અને સાંજે હનુમાન મંદિરમાં જવું અને હનુમાનજીની સામે ગાયના ઘીનો દીવો પ્રગટાવો. ત્યારબાદ હનુમાન જીની મૂર્તિની સામે સિંદૂર અથવા કુશાનું આસન પર બેસો. ત્યારબાદ સંકટમોચનનાં વખાણ કરો. પાઠ પૂર્ણ કર્યા પછી શ્રી હનુમાન ચાલીસાના 1 વખત પાઠ કરો. ત્યારબાદ હનુમાન જીની આરતી કરો.

સંકટ મોચન સ્તૃતિ:

बाल समय रवि भक्षि लियो तब, तीनहुं लोक भयो अंधियारों।

ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहु सों जात न टारो।

देवन आनि करी विनती तब, छाड़ि दियो रवि कष्ट निवारो।।

को नहीं जानत है जग में कपि, संकटमोचन नाम तिहारो।।

बालि की त्रास कपीस बसै गिरि, जात महाप्रभु पंथ निहारो।

चौंकि महामुनि शाप दियो तब, चाहिए कौन बिचार बिचारो।

 

कैद्विज रूप लिवाय महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो।।

को नहीं जानत है जग में कपि, संकटमोचन नाम तिहारो।।

अंगद के संग लेन गए सिय, खोज कपीश यह बैन उचारो।

जीवत ना बचिहौ हम सो जु, बिना सुधि लाये इहां पगु धारो।

हेरी थके तट सिन्धु सबै तब, लाए सिया-सुधि प्राण उबारो।।

को नहीं जानत है जग में कपि, संकटमोचन नाम तिहारो।।

रावण त्रास दई सिय को तब, राक्षसि सो कही सोक निवारो।

 

ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाए महा रजनीचर मारो।

चाहत सीय असोक सों आगिसु, दै प्रभु मुद्रिका सोक निवारो।।

को नहीं जानत है जग में कपि, संकटमोचन नाम तिहारो।।

बान लग्यो उर लछिमन के तब, प्राण तजे सुत रावन मारो।

लै गृह बैद्य सुषेन समेत, तबै गिरि द्रोण सुबीर उपारो।

आनि संजीवन हाथ दई तब, लछिमन के तुम प्रान उबारो।।

को नहीं जानत है जग में कपि, संकटमोचन नाम तिहारो।।

 

रावन युद्ध अजान कियो तब, नाग कि फांस सबै सिर डारो।

श्री रघुनाथ समेत सबै दल, मोह भयो यह संकट भारो।

आनि खगेस तबै हनुमान जु, बंधन काटि सुत्रास निवारो।।

को नहीं जानत है जग में कपि, संकटमोचन नाम तिहारो।।

बंधु समेत जबै अहिरावन, लै रघुनाथ पताल सिधारो।

देवहिं पूजि भली विधि सों बलि, देउ सबै मिलि मन्त्र विचारो।

जाये सहाए भयो तब ही, अहिरावन सैन्य समेत संहारो।।

 

को नहीं जानत है जग में कपि, संकटमोचन नाम तिहारो।।

काज किये बड़ देवन के तुम, बीर महाप्रभु देखि बिचारो।

कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसो नहिं जात है टारो।

बेगि हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो।।

को नहीं जानत है जग में कपि, संकटमोचन नाम तिहारो।।

लाल देह लाली लसे, अरु धरि लाल लंगूर।

बज्र देह दानव दलन, जय जय जय कपि सूर।।

pranshu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *