જો તમે સાંધાનો દુખાવો થઇ રહ્યો છે, તો ઘરે બેસીને આ ઉપાય કરો, જો તમને આરામ ન મળે તો આ કામ કરો

જો તમે સાંધાનો દુખાવો થઇ રહ્યો છે, તો ઘરે બેસીને આ ઉપાય કરો, જો તમને આરામ ન મળે તો આ કામ કરો

વ્યક્તિની પીડા સાંધાના ગ્રીસ અથવા પ્રવાહી થાક, કોઈ મચકોડ, સાંધાનો ચેપ,   સંધિવા,   આંતરિક ઈજા વગેરેને કારણે થાય છે. જો તમે પણ સાંધાના દુખાવાથી પીડાતાછો, તો કેટલાક ઘરેલું ઉપાય જુઓ. જો હજી આરામ ન હોય તો સારા ડૉક્ટરને બતાવવું જોઈએ.

સાંધાના દુખાવાના લક્ષણો-

જો તમારા શરીરને સાંધાનો દુખાવો હોય તો.    તેથી તમને ચાલવામાં,સાંધામાં સોજો,    સાંધાનરમ, સાંધામાં જડતા અને સાંધામાં લાલી માં તકલીફ થશે.   જો આવી પરિસ્થિતિ સર્જાય તો પહેલાં કેટલાક ઘરેલું પગલાં જુઓ.

કસરત-કસરત સાંધાની કાર્યક્ષમતામાં વધારો કરે છે અને પીડા ઘટાડે છે. તેમ છતાં દુખાવો ઓછો ન થાય તો પણ સાંધાના દુખાવાની સારવાર પણ દવા દ્વારા કરી શકાય છે. સાંધાના દુખાવાથી પીડિત લોકોએ ઉપચાર પણ લેવો જોઈએ. જે પીડા ઘટાડવામાં ખૂબ મદદરૂપ છે. સાંધાના દુખાવાથી પીડિત લોકોએ યોગ કરવા જોઈએ.

જો સાંધા,પ્રાણાયામ,    સુબંધ આસનો, અગ્નિસંસ્કાર વગેરેની સમસ્યા હોય તો કરી શકાય છે. પરંતુ આ બધા ઉપાયો દ્વારા પણ જો સાંધાનો દુખાવો હળવો ન થાય તો. તેથી ઘૂંટણનું ઓપરેશન જ એકમાત્ર ઉપાય છે. જે તમે સારા ઓર્થોપેડિક સર્જન બતાવીને કરી શકો છો.

pranshu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *